Contact Us

Prabhu Chem/ Prabhu Agarbatti Works

Address :Shop no 8, Laxmi Apartment,
Beside Union bank, Anand Nagar,
Dahisar East, Mumbai – 400068
Maharashtra, INDIA.
Phone No :+91-22-28484201
+91-9833087619
Email :info@prabhuchem.com

    Meet Us at: